Đầu Nối Ống Ruột Gà Thép & Ống EMT
Đầu Nối Ống Ruột Gà Thép & Ống EMT a

Đầu Nối Ống Thép Luồn Dây Điện Trơn & Ống Ruột Gà Thép

Xuất xứ : Nam Quốc Thịnh

Mã số : BCFE12Z – NQT

Size : 1/2″ – 2″