Tag Archives: Máng cáp dạng lưới

Máng Cáp Dạng Lưới cho Trung Tâm Dữ Liệu – Tại Sao Không?

Máng cáp dạng lưới trong trung tâm dữ liệu (Data Center)

Với sự gia tăng liên tục của các nhà máy, nhà xưởng, trung tâm dữ liệu đòi hỏi sự phát triển và mở rộng. Các tiêu chuẩn xây dựng đòi hỏi ngày càng cao hơn và làm thế nào để trở nên tiết kiệm và mang lại hiệu quả? Nam Quốc Thịnh đã giải quyết […]